Voimassa alkaen 25.5.2018

Hyvä asiakas!

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation-GDPR) hyväksyttiin 17.12.2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018 ja se korvaa tietosuojadirektiivin (95/46/EY).

Silloin kun käytätte Vipmedicumin palveluja, pyydämme teitä luovuttamaan henkilötietoja, joita tarvitsemme suorittaaksemme teille kauneus- ja terveys-palveluja.

Tällöin teidän on annettava suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan Teidän tietoja, jotka kuvaavat Teidän ominaisuuksia ja elinolosuhteita luonnollisena henkilönä.

Vipmedicumille luovuttamanne henkilötiedot käsitellään mahdollisimman huolellisesti yksityisyyttänne kunnioittaen.
Vipmedicum käyttää henkilötietojanne tämän menettelyn nojalla ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen.

Tietosuojamenettely koskee kaikkia Vipmedicumin asiakkaita mukaan lukien myös asiakkuuksia, jotka ovat muodostuneet ennen kuin kyseinen menettely on astunut voimaan.

Vipmedicum toteuttaa yksityisyyden suojaa käyttämällä hyväksi kaikkia tarvittavia organisatorisia, fyysisiä sekä tietoteknisiä turvatoimia.

Vipmedicum käsittelee pääsääntöisesti asiakkaan tietoja kauneus- ja terveyspalvelujen tarjoamiseen.

Vipmedicumilla on oikeus luovuttaa asiakkaan yksityistietoja lakisääteisten syiden perusteella. Vipmedicumilla on oikeus luovuttaa asiakkaan tietoja muille Vipmedicumin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Kyseiset yhtiöt voivat käsitellä asiakkaan tietoja vastaavissa tarkoituksissa, jotka on mainittu tässä menettelyssä.

Hoitosopimuksen päätyttyä Vipmedicum jatkaa asiakkaan tietojen käsittelyä, mikäli se johtuu lakisääteisistä velvoitteista tai mikäli on tarpeen säilyttää asiakkaan tietoja solmitusta hoitosopimuksesta johtuvan riidan ratkaisemiseen. Vipmedicum säilyttää ja käsittelee asiakkaan tietoja niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi tai Vipmedicumin omien velvoitteiden täyttämiseksi joko lakisääteisistä tai hoitosopimuksesta johtuvista syistä.

Vipmedicum käsittelee yksityistietoja asiakkaan suostumuksella ja käyttää niitä mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: markkinointikampanjojen, arpajaisten ja kilpailujen järjestämiseen, asiakkaan käyttäytymisen ja tyytyväisyystietojen seurantaan ja myös sekä Vipmedicumin että sen yhteistyökumppaneiden tarjousten ja palveluiden mainostamiseen.

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, asiakkaan käyttäytymisen seurantaan sekä tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointia ja asiakkaan käyttäytymisen seurantaa varten.

Vipmedicumin asiakkailla on oikeus siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtoon tarjoaa lisää mahdollisuuksia omien yksityistietojen valvontaan. Annamme mahdollisuuden siirtää omia yksityistietoja suoraan toiselle kauneus- ja terveyspalveluntarjoajalle (mikäli toisella palveluntarjoajalla on mahdollisuus vastaanottaa mainitut tiedot teknisesti samassa muodossa). Haluamme kiinnittää huomionne siihen, että emme pysty takaamaan emmekä ole vastuussa siitä voiko toinen osapuoli vastaanottaa Teidän yksityistietojanne.

Asiakas voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu Vipmedicumin rekisteriin ja tarvittaessa vaatia korjaamaan omia tietojaan mikäli niissä on tapahtunut muutoksia tai muusta syystä. Asiakaan on osoitettava kyseinen pyyntö Vipmedicumille (tarvittaessa kirjallisessa muodossa).

Vipmedicum vastaa esitettyihin pyyntöihin laissa säädetyssä määräajassa, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön vastaaminen vaatii lisäselvityksiä, Vipmedicum voi pidentää pyynnön käsittelyaikaa.
Asiakas voi vaatia Vipmedicumia lopettamaan omien tietojensa käsittelyn, paitsi tapauksissa, joissa tietojenkäsittely tapahtuu lainsäädännön tai hoitosopimuksen perusteella.

Tietojenkäsittelyyn liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli tämä epäonnistuu, asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tai osoittaa valituksensa toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.