Vastavalt Terviseameti TTKS § 2 lg-le 13 „Tervishoiuteenuste loetelu“ võrdsustatakse alates 11.07.2013 kõik ilusüstid  tervishoiuteenustega, mida võivad osutada vaid vastavat luba omavad asutused. Soovitame Teil enne injektsioonilisele protseduurile minemist küsida spetsialistilt luba selliste protseduuride läbiviimiseks.